صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۰ سرطان ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جولای گذشته گرمترین ماه ثبت شده روی کره زمین بود

جولای گذشته گرمترین ماه ثبت شده  روی کره زمین بود

یک نهاد علمی دولت آمریکا میگوید ماه جولای که سه هفته پیش تمام شد گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است و میانگین دما در خشکی و اقیانوسها چیزی حدود یک درجه سلسیوس (۰.۹۳ درجه) از میانگین قرن بیستم بالاتر بوده است. ثبت روزانه دما در جهان ۱۴۲ سال سابقه دارد.
رکورد قبلی متعلق به ماه جولای سال ۲۰۱۶ (۵ سال پیش) بود که آن هم دو بار  یعنی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ (پارسال) تکرار شده بود.
کارشناسان معتقدند این وضعیت ناشی از اثرات بلندمدت پدیده گرمایش کره زمین است.
اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا که در سال ۱۸۰۷ تاسیس شده، روز جمعه ۱۳ اگست با انتشار گزارشی اعلام کرد رکورد متمایز ماه جولای گذشته "قابل غبطه خوردن نیست" و نگرانکننده است.
ریک اسپینارد، مدیر این اداره گفته "در چنین وضعیتی، در هر مکانی که باشید آنجا بدترین نقطه برای بودن است."
"این رکورد جدید مشکلی دیگر در مسیر نگرانکننده و دردسرسازی است که پدیده گرمایش زمین جلوی روی جهان ترسیم کرده است."
این رکورد جدید ۰.۰۱ درجه بالاتر از میانگین دمای خشکی و اقیانوسها که در جولای سال ۲۰۱۶ ثبت شده بود است.
در بخش شمالی کره زمین این افزایش "بیسابقه" عنوان شده و میانگین آن در ماه جولای ۱.۵۴ درجه بالاتر از این میانگین سال ۲۰۱۲ بوده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که جولای گذشته گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ هواشناسی قاره آسیا هم بوده و در اروپا این رکود در رتبه دوم بعد از گرمایی که در ماه جولای سال ۲۰۱۸ ثبت شده بود قرار میگیرد.
در گزارش اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا همچنین اطلسی از کره زمین وجود دارد که وقوع توفندهای استوایی در سال جاری میلادی را ترسیم کرده و نشان میدهد که تکرر این توفندها از تعداد توفندهای فصلی شناخته شده که نامگذاری شدهاند بالاتر رفته است.