صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راي مثبت مراكشي‌ها به اصلاحات پيشنهادي پادشاه

راي مثبت مراكشي‌ها به اصلاحات پيشنهادي پادشاه

راي مثبت مراكشي‌ها به اصلاحات پيشنهادي پادشاه پادشاه مراكش توانست پيروزي چشم‌گيري را در همه‌پرسي اين كشور در مورد قانون اساسي پيشنهادي جديدش به دست آورد.
براساس نتايج اوليه مشخص شده است كه ‌٥/٩٨ درصد از راي‌دهندگان، متن قانون اساسي جديد پيشنهاد شده از سوي پادشاه مراكش را تاييد كردند.

براساس اين پيشنهادهاي پادشاه مراكش، اختيارات اجرايي به دولت واگذار خواهد شد اما پادشاه مراكش همچنان در راس امور كابينه، ارتش، امور قضايي و امور مذهبي قرار خواهد داشت.
با توجه به شركت حدود ‌٧٣ درصدي مردم مراكش در اين همه‌پرسي، از نتايج اين انتخابات به عنوان راي اعتمادي به پادشاه اين كشور نيز ياد شده است.

يكي از فعالان جنبش ‌٢٠ فبروری در مراكش گفت: از ابتدا نيز گفته بوديم كه اصلاحات براي كشور مهم و لازم به شمار مي‌رود اما اصلاحات پيشنهادي از سوي پادشاه مراكش لزوما در راستاي درخواست همه مردم انجام نمي‌شود.
اين فعال معترض در مراكش گفت كه جنبش ‌٢٠ فبروری بار ديگر اعتراض‌هاي خود را از روز يكشنبه آغاز خواهد كرد.
با اين حال جنبش ‌٢٠ فبروری نتوانسته است حمايت‌هاي گسترده مردمي را همچون جنبش‌هاي مردمي در تونس و مصر به دست آورد.