صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترکیه: زمان کناره گیری معمر قذافی از رهبری لیبیا فرا رسیده است

ترکیه: زمان کناره گیری معمر قذافی از رهبری لیبیا فرا رسیده است

ترکیه گفته است که شورای ملی انتقالی متشکل از مخالفان حکومت لیبیا را به رسمیت شناخته و خواستار کناره گیری رهبر لیبیا شده است.
احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، پس از ملاقات با مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی در بنغازی، در شرق لیبیا، اعلام کرد که کشور او این شورا را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم لیبیا به رسمیت می شناسد و از آن حمایت می کند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت که باید به مطالبات مردم لیبیا برای اصلاحات پاسخ مثبت داده شود، قذافی باید از لیبیا برود و باید یکپارچگی ارضی لیبیا حفظ شود.
آقای داوداوغلو با اعلام حمایت از قیام مردم لیبیا علیه حکومت این کشور گفت که هدف او از سفر به بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبیا که مقر شورای ملی انتقالی است، ابراز همبستگی مردم ترکیه با لیبیایی هاست و افزود: حقوق مشروع مردم لیبیا باید تامین شود و راه حلی پایدار برای بحران کنونی یافت شود و یافتن چنین راه حلی تنها از طریق اقدامات سیاسی و برمبنای تحقق کامل خواست مردم لیبیا میسر است.

وزیر خارجه ترکیه با تایید موقعیت شورای ملی انتقالی گفت: تا زمان دستیابی مردم لیبیا به اهدافشان، دولت ترکیه شورای ملی انتقالی را نماینده مشروع آنان می داند.
به گفته سخنگوی شورای ملی انتقالی، وزیر امور خارجه ترکیه در ملاقات با مصطفی عبدالجلیل گفت که کشور او مبلغ دوصد میلیون دالر دیگر را به منظور کمک به این شورا در اختیار آن قرار می دهد.
ماه گذشته، ترکیه به همین منظور، اعطای یکصد میلیون دالر کمک را به شورا پیشنهاد کرده بود.

در زمان تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای حفاظت از غیرنظامیان در برابر نیروهای حکومت لیبیا، ترکیه نظر مساعدی نسبت به مداخله نظامی خارجی در بحران لیبیا نداشت. با اینهمه، با آغاز عملیات هوایی پیمان اتلانتیک شمالی - ناتو - برای اعمال ممنوعیت پرواز هواپیماهای ارتش لیبیا بر فراز خاک آن کشور، ترکیه نیز به عنوان یکی از اعضای این پیمان از این عملیات حمایت کرده است. ترکیه تا قبل از بروز بحران سیاسی کنونی در لیبیا، روابط نزدیک اقتصادی با آن کشور داشت و شرکت های ترکیه در شماری از طرح های عمرانی لیبیا مشارکت داشتند. دولت ترکیه گفته است که بخشی از کمک یکصد میلیون دالری به شورای ملی انتقالی برای بهبود زیرساخت های اقتصادی بنغازی و تعمیر و راه اندازی میدان هوایی این شهر به کار خواهد رفت که در جریان حملات نیروهای دولتی به شدت آسیب دیده است. (بی بی سی)