صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

به اتهام قاچاق مواد مخدر و اسلحه؛ بن علي به 15سال حبس محكوم شد

به اتهام قاچاق مواد مخدر و اسلحه؛ بن علي به 15سال حبس محكوم شد

دادگاهي در تونس زين العابدين بن علي را به اتهام قاچاق مواد مخدر و اسلحه مجرم شناخت و وي را به 15و نيم سال زندان محكوم كرد. اين دادگاه همچنين زين العابدين بن علي، رئيس جمهوري سابق تونس را به پرداخت72 هزار دالر جريمه محكوم كرد. محكوميت زين العابدين بن علي به دنبال محاكمه دو هفته پيش وي صادر شده است. پيش از اين ديكتاتور تونس و همسرش هر كدام به اتهام اختلاس و ديگر اتهامات مربوط به فساد مالي به 35 سال زندان و پرداخت 64 ميليون دالر جريمه متهم شده بودند.

به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، بن علي پيش از گريختن از كشورش به دنبال تظاهرات‌هاي گسترده، بيش از دو دهه در تونس حكومت كرد. عربستان تاكنون از پاسخ به درخواست تونس براي استرداد زين العابدين به علي امتناع كرده است.
گفته مي‌شود كه بررسي اتهام‌هاي زين العابدين بن علي به صورت غيابي همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه اتهامات ديگري نيز عليه وي مطرح شده است. اما رئيس‌جمهوري سابق تونس دومين محاكمه خود در تونس را افترا و اتهام زني‌هاي سياسي خواند.