صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صليب سرخ 400 تن مواد غذايي در ميان قحطي زدگان سوماليا توزيع كرد

صليب سرخ 400 تن مواد غذايي در ميان قحطي زدگان سوماليا توزيع كرد

سازمان صليب سرخ جهاني روز يكشنبه بيش از 400 تن مواد غذايي در مناطق جنوبي سوماليا ميان قحطي زدگان اين مناطق توزيع كرد.

به دنبال موافقت شبه نظاميان جنوب سوماليا موسوم به 'الشباب' مبني بر از سرگيري فعاليت سازمان هاي بين المللي امداد رساني، سازمان صليب سرخ جهاني روز يكشنبه بيش از 400 تن مواد غذايي در ميان قحطي زدگان اين مناطق توزيع كرد.

'ايو وان لو' سخنگوي اين سازمان در نايروبي در اين باره گفت، اين سازمان مقدار 400 تن مواد غذايي در ولایت 'گِدو' ميان 4 هزار خانواده توزيع كرده است.