صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اولین مصاحبه زنی که استراوس‌کان را متهم به تجاوز جنسی کرد

اولین مصاحبه زنی که استراوس‌کان را متهم به تجاوز جنسی کرد

مستخدمه هتلی که دومینیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول، را متهم به تجاوز جنسی کرده است، برای اولین بار با یک رسانه عمومی مصاحبه کرده است. نفیساتو دیالو، به مجله آمریکائی نیوزویک گفت که هر آنچه در مورد واقعه روز ۱۴ ماه می گفته است، صحت کامل دارد.

تاکید خانم دیالو بر ادعای او علیه دومینیک استراوس‌کان در حالی منتشر شده است که مقام های قضایی سرگرم بررسی احتمال پس گرفتن اتهام این تجاوز جنسی علیه آقای استراوس‌کان هستند، زیرا در مورد درست بودن این اتهام شک و تردیدهایی وجود دارد.


دومینیک استراوس‌کان، ۶۲ ساله، که بدنبال مطرح شدن این ادعا از سمت خود به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول استعفا داد، اکیدا اتهام وارد شده را رد می کند.