صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اقدام ایتالیا برای کاهش کسری بودجه

اقدام ایتالیا برای کاهش کسری بودجه

کابینه سیلویو برلوسکونی، صدراعظم ایتالیا، به اتفاق آرا، طرح جدیدی را با هدف کاهش سریع تر کسری بودجه کلان این کشور تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، حدود ۴۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۳ میلادی از کسری بودجه دولت کاسته خواهد شد.

این مصوبه شامل افزایش مالیات طبقه مرفه و کاهش هزینه های عمومی است. آقای برلوسکونی که پیشتر با افزایش هرگونه مالیات مخالف بود، اجرای تدابیر مندرج در این مصوبه را دردناک اما ضروری توصیف کرده است.

دولت وی در نظر دارد که ۲۰ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۲ میلادی و ۲۵ میلیارد یورو نیز در سال ۲۰۱۳ میلادی صرفه جویی کند. بانک مرکزی اتحادیه اروپا بر تحقق این امر تاکید دارد و از ایتالیا خواسته است بر اساس یک جدول زمانی تازه، یک سال زودتر از موعد، نسبت به کاهش کسری بودجه خود اقدام کند.

دولت ایتالیا در ماه جولای سال میلادی جاری نیز یک برنامه ریاضت اقتصادی تصویب کرده بود. اما در پی تردید سرمایه گذاران به توانایی ایتالیا در کاهش کسری بودجه، هزینه بهره ای که دولت برای بازپرداخت بدهی هایش می پردازد، افزایش پیدا کرده است.

بانک مرکزی اروپا روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که برای کمک به کاهش نرخ بهره برای ایتالیا، اقدام به خرید اوراق قرضه دولت این کشور خواهد کرد.

ایتالیا یکی از بدهکارترین کشورهای اروپاست اما به دلیل اهمیت اقتصادی این کشور، هرگونه بی ثباتی در آن می تواند تهدیدی علیه ثبات مالی منطقه یورو باشد. براساس مصوبه دولت مرکزی، دولت های محلی و منطقه ای بودجه کمتری دریافت خواهند کرد.

انتظار می رود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولت های محلی در ایتالیا کار خود را از دست بدهند.
(بی بی سی)