صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله مخالفان قذافی به شهر استراتژیک زاویه

حمله مخالفان قذافی به شهر استراتژیک زاویه

مخالفان قذافی عملیات تازه ای را علیه شهر زاویه که کنترل آن می تواند راه را برای تصرف طرابلس، پایتخت، هموار کند آغاز کرده اند. تصرف شهر زاویه، واقع در ۵۰ کیلومتری غرب طرابلس توسط مخالفان، ارتباط پایتخت لیبیا با سایر نقاط تحت کنترل قذافی را قطع خواهد کرد.

این در حالیست که نیروهای حکومتی تاکنون در جبهه شرقی مانع از پیشروی مخالفان به سوی طرابلس شده اند. مرکز اصلی مخالفان شهر بنغازی، واقع در شرق لیبیا است. دولت لیبیا این ادعای مخالفان مبنی بر تصرف شهر زاویه رد کرده است.

درگیری های شدیدی روز شنبه بین نیروهای قذافی و مخالفان در زاویه رخ داد.مخالفان می گویند که بخش هایی از این شهر را به کنترل خود درآورده اند اما سخنگوی دولت لیبیا این خبر را رد کرده است.

گزارش ها حاکیست که یک گروه از مخالفان توانست که روز شنبه خود را به میدان مرکزی زاویه برساند. مخالفان چند ماه پیش در زاویه علیه حکومت قیام کردند ولی نیروهای قذافی موفق به سرکوب آنان شدند. از سوی دیگر، درگیری ها برای کنترل بندر نفتی بریقه نیز ادامه دارد.

مخالفان رهبر لیبیا همچنین می گویند که یک ناحیه مسکونی دیگر در بریقه را تصرف کرده اند. دولت لیبیا این ادعا را ادعا را رد کرده است.

تلویزیون دولتی لیبیا تصاویری از تاسیسات نفتی بریقه را منتشر و اعلام کرده که این بندر هنوز در کنترل نیروهای دولتی است.