صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درگیری شدید در اطراف مقر قذافی

درگیری شدید در اطراف مقر قذافی

با ورود نیروهای مخالف حکومت لیبیا به پایتخت این کشور، بخش عمده این شهر به تصرف مخالفان درآمده اما درگیری شدید میان مخالفان و طرفداران قذافی در اطراف مقر او در جریان است. مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا، در کنفرانسی خبری در شهر بنغازی گفت: مجتمع باب‌العزیزیه و مناطق اطراف آن همچنان خارج از کنترل مخالفان است و ما اطلاعی نداریم که سرهنگ قذافی در این محدوده است یا نه.
رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا گفت: حتی نمی‌دانیم قذافی در لیبیا است یا این کشور را ترک کرده است.

گزارش های رسیده از طرابلس، پایتخت لیبیا در روز دوشنبه، حاکی از آن است که نیروهای مخالف معمر قذافی، رهبر این کشور، بخش های عمده ای از این شهر را در تصرف خود دارند در حالیکه هنوز به نظر نمی رسد پیش بینی قذافی در مورد ورود نیروهای قبیله ای طرفدار او و یا مقاومت چند ده هزار نظامی مستقر در شهر تحقق یافته باشد.

با اینهمه، براساس برخی گزارش ها، گروه هایی از نیروهای وفادار به قذافی همچنان بخش هایی از شهر را در اختیار دارند و نبرد پراکنده بین آنان و نیروهای مخالف ادامه دارد.
آقای عبدالجلیل گفت کهنمی‌توانیم بگوییم که مخالفان، کنترل کامل طرابلس را در اختیار دارند.

رهبران مخالفان از نفرات خود خواسته اند که خویشنداری به خرج دهند و از دست زدن به اقدامات تلافی جویانه و انتقام جویی خودداری ورزند.
تصاویر ارسالی از طرابلس مخالفان مسلح حکومت را نشان می دهد که بدون مواجهه با مقاومت، در برخی خیابان های پایتخت حرکت می کنند و به نشانه پیروزی، به تیراندازی هوایی مبادرت می ورزند.

میدان سبز، که طی سال های گذشته همواره نماد پایگاه مردمی حکومت قذافی محسوب می شده و تا همین اواخر، محل اصلی تجمع های دولتی و تظاهرات حمایت از رهبر لیبیا بوده، در دست نیروهای مخالف است.
مخالفان و گروه هایی از مردم با پایین کشیدن پرچم سبز که توسط معمر قذافی در سال ۱۹۷۷ به عنوان پرچم ملی انتخاب شد، پرچم سه رنگ مخالفان را در نقاط مختلف نصب کرده اند. (بی بی سی)