صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چپ‌گراهای دنمارک در انتخابات پیروز شدند

چپ‌گراهای دنمارک در انتخابات پیروز شدند

نتایج انتخابات عمومی دنمارک حاکی از پیروزی احزاب مخالف است. دولت راست میانه پس از یک دهه حکومت، جای خود را به احزاب چپ و اولین صدراعظم زن در دنمارک می دهد. شمارش آرا تقریبا به پایان رسیده و سوسیال دموکرات ها به رهبری هله تورینگ اشمیت، با فاصله اندکی توانسته اند پیروز شوند.

لارس لوک راسموسن ، صدراعظم کنونی شکست را پذیرفته است.

خانم تورنینگ اشمیت مامور تشکیل دولت اتئلافی می شود که چندین حزب در آن حضور خواهند داشت.

او قول داده است قوانین مهاجرتی سختگیرانه را تغییر دهد، سیاست های مالیاتی و هزینه های عمومی را اصلاح کند.

دنمارک به عنوان یکی از کشورهای اتحادیه اروپا که از واحد پول یورو استفاده نمی کند، در حال حاضر با رکود اقتصادی شدیدی روبروست .

این کشور از جنگ جهانی دوم تاکنون با چنین رکودی مواجه نبوده است.

بحران اقتصادی سبب شده که مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و تصور می شود که این کسری در سال آینده معادل ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.

هله تورینگ اشمیت، رهبر مخالفان، آقای راسموسن را متهم کرد که با اعمال سیاست های غلط باعث افزایش کسری بودجه شده است.

خانم تورینگ اشمیت گفته بود: دنمارک نیاز به تغییر دارد. دنمارک نیازمند تغییر رهبری است.

او پس از اعلام پیروزی گفت: امروز ما برگی در تاریخ نگاشتیم. (بی بی سِی)