صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بروز توفان استوایی شدید در فیلیپین

بروز توفان استوایی شدید در فیلیپین

بروز یک توفان استوایی قدرتمند در فیلیپین با به راه افتادن سیل در شهرها و روستاها، قطع برق و مختل شدن فعالیت روزمره در مانیل، پایتخت این کشور همراه بوده است. بازار بورس سهام مانیل و سفارت آمریکا و ده ها مدرسه و مراکز دانشگاهی از جمله اداراتی هستند که به خاطر توفان نسات تعطیل شده اند.

گزارش های اولیه بیانگر هفت نفر و همچنان مفقود شدن چهار ماهیگیر است.

حدود ۵۰ ماهیگیر به وسیله امدادگران نجات داده شده اند.

بیشتر از یکصدهزار نفر از ساکنان ولایت مرکزی آلبای خانه های خود را تخلیه کرده اند.

توفان نسات که از ایالت های ساحلی شرق فیلیپین وارد این کشور شد، از غرب این کشور به سوی جنوب چین در حرکت است.

این توفان در حال حاضر به سوی جزیره لوزان، محل زندگی بیشتر از نیمی از جمعیت فیلیپین در حرکت است.

سرعت بادهای توفان نسات تا ۱۷۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.

توفان نسات قوی ترین توفان استوایی در فیلیپین در سال جاری است.

توفان کتسانا در سال ۲۰۰۹ مرگ ۴۰۰ نفر را در فیلیپین به همراه داشت. (بی بی سی)