صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراز یاس غرب از ادامه شهرک سازی در بیت المقدس

ابراز یاس غرب از ادامه شهرک سازی در بیت المقدس

قدرت های غربی از طرح اسرائیل برای ساخت ۱۱۰۰ خانه دیگر در شهرکی در حومه بیت المقدس ابراز یاس کرده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این حرکت را غیرسازنده برای گفتگوهای صلح خواند و اتحادیه اروپا گفت که این طرح باید لغو شود.

مجوز تازه ساخت و ساز در شهرک جیلو در حومه بیت المقدس صادر شده است.

این اقدام فقط چند روز پس از آن صورت می گیرد که محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی از سازمان ملل متحد خواستار شناسایی و عضویت کامل کشور فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی شده بود.

در حال حاضر در حدود ۵۰۰ هزار یهودی در سرزمین های اشغالی ساکن هستند. طبق قوانین بین المللی شهرک سازی در این زمین ها غیرقانونی شناخته می شود، اما اسراییل همچنان به شهرک سازی در اراضی فلسطینیان ادامه می دهد.

سال گذشته مذاکرات صلح میان اسراییل و فلسطینیان که با میانجیگری آمریکا انجام می گرفت، بر سر ادامه شهرک سازی یهودیان در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی به بن بست رسیده است.

خانم کلینتون گفت که اقدام اسرائیل به تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح با فلسطینی ها لطمه خواهد زد.

او گفت: ما از دیرباز هر دو طرف را ترغیب کرده ایم از هرگونه اقدامی که می تواند باعث تضعیف اعتماد شود، هر گونه اقدامی از جمله و شاید به ویژه در بیت المقدس، که می تواند از سوی طرف دیگر تحریک آمیز تلقی شود خودداری کنند.

کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پارلمان اروپا گفت که او با تاسف عمیق از ادامه طرح های شهرک سازی اسرائیل آگاه شده است.

او گفت: این تصمیم باید لغو شود. فعالیت شهرک سازی امکان یک راه حل دو کشوری را تهدید می کند و مغایر تعهد اعلام شده از طرف اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات است.
(بی بی سی)