صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدراعظم پیشین اوکراين به هفت سال زندان محکوم شد

صدراعظم پیشین اوکراين به هفت سال زندان محکوم شد

دادگاهی در اوکراين، يوليا تيموشنکو، صدراعظم پیشین اين کشور را به خاطر تخطی از حدود اختيارات قانونی خود و صدور دستور امضا قرارداد انرژی بين اوکراين و روسيه به هفت سال زندان محکوم کرد.اين قرارداد انرژی در سال ۲۰۰۹ بين شرکت اوکراين نقت و گازتو و شرکت روسی گازپروم امضا شد.

قاضی دادگاه گفته است که امضا اين قرارداد و عملکرد خانم تيموشنکو حدود ۱۹۰ ميليون دالر به اوکراين ضرر زده است.

اين قرارداد بخشی از معاملات دو کشور بر سر فروش گاز طبيعی روسيه به اوکراين بود که بين يوليا تيموشنکو و ولاديمير پوتين به امضا رسيد.

همزمان با برگزاری آخرين جلسه دادگاه خانم تيموشنکو و خوانده شدن حکم وی توسط قاضی پرونده، صدها نفر از هواداران صدراعظم پیشین در بيرون از ساختمان دادگاه دست به اعتراض زده و نيروهای ضد شورش پولیس نيز برای مقابله با آنها در محل مستقر شدند.

سارنوالی اوکراين می گويد امضا چنين قراردادی خارج از اختيارات قانونی صدراعظم بوده و اکنون دولت ويکتور يانوکويچ می گويد اين قرارداد، اوکراين را مجبور ساخته که برای انتقال گاز روسيه مبالغ اضافی بپردازد.

يوليا تيموشنکو در جريان تحولات سياسی سال ۲۰۰۴ در اوکراين، موسوم به انقلاب نارنجی، به يکی از رهبران نيروهای مخالف با ويکتور يانوکويچ بدل شد.

وی سالها بعد عهده دار مقام صدراعظمی اوکراين شد و در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۱۰ با تفاوت کمی از آقای يانوکويچ شکست خورد.

خانم تيموشنکو اتهامات سارنوالی و حکم دادگاه را رد کرده و در جريان جلسه روز سه شنبه گفت: «هيچ کس نمی تواند من را بدنام کند».

خانم تيموشنکو به خبرنگاران گفت که حکم دادگاه عليه وی انگيزه های سياسی دارد و هيچ کس چه در اوکراين و چه در خارج اين اتهامات را باور نخواهد کرد.

خانم تيموشنکو در بخش ديگری از گفت و گوی خود با خبرنگاران گفت: «من از ميليون ها مردم اوکراين می خواهم که از حکومت نترسند. اگر شما از رژيم بترسيد زندگی شما را درست مثل همان کاری که با اوکراين کرده اند زيرپا خواهند گذاشت. شما بايد از زندگی خود و از اوکراين با شجاعت دفاع کنيد.»

دولت آمريکا و اتحاديه اروپا حتی قبل از برگزاری اين جلسه دادگاه و صدور حکم خانم تيموشنکو در مورد احتمال دخالت های سياسی در اين پرونده ابراز نگرانی کرده بودند. در جلسه روز دهم اکتبر وزرای خارجه اتحاديه اروپا موضوع اين پرونده يکی از مباحث اصلی بود.