صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حزب عدالت و توسعه در انتخابات مراکش پیشتاز است

حزب عدالت و توسعه در انتخابات مراکش پیشتاز است

نخستین نتایج رسمی انتخابات پارلمانی در مراکش حاکی از آن است که یک حزب اسلامگرای میانه رو، بخش عمده ای از آرای ریخته شده به صندوق ها را از آن خود کرده است.

نتایج اولیه منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی دولتی مراکش نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه تا کنون حدود ۴۰ درصد کرسی های پارلمان را از آن خود کرده است.

تا این لحظه تنها نتایج مربوط به ۵۰ کرسی از ۳۹۵ کرسی پارلمانی در مراکش در رسانه ها اعلام شده است.

رهبران این حزب اکنون با اعلام پیروزی، می گویند امیدوارند یک چهارم کرسی های پارلمان را به دست آورند.

از زمان اصلاح قانون اساسی مراکش توسط پادشاه آن کشور، این نخستین انتخاباتی است که در پاسخ به اعتراضات اخیر در مراکش برگزار می شود.

محمد ششم، پادشاه مراکش که خاندان او در ۳۵۰ سال گذشته بر مراکش سلطنت کرده است، برای جلوگیری از گسترش بهار عربی به آن کشور، دستور داد اصلاحات اساسی در قانون اساسی مراکش اعمال شود که در عمل بخش قابل توجهی از قدرت مطلقه را از او سلب خواهد کرد.

نتایج بدست آمده برای حزب عدالت و توسعه مراکش، یکی از تازه ترین موفقیت ها برای احزاب اسلامی پس از تحولات زنجیره ای اخیر در شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه است، که از آن به عنوان بهار عربی یاد می شود.

یک ماه پیش از این نیز حزب اسلامی نهضت در تونس، موفق شد اکثریت آراء در انتخابات آن کشور را که پس از کنار زدن حکومت پیشین تونس برگزار شده بود، به دست آورد.

حزب عدالت و توسعه مراکش، نظام پادشاهی را به رسمیت می شناسد. (بی بی سی)