صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بریتانیا شماری از کارمندان سفارت خود را از ایران خارج می کند

بریتانیا شماری از کارمندان سفارت خود را از ایران خارج می کند

در واکنش به ورود گروهی از تظاهرکنندگان به سفارتخانه بریتانیا در تهران، کارمندان این سفارتخانه ایران را ترک می کنند در حالیکه اظهارنظرهای داخلی و خارجی نسبت به این حادثه همچنان ادامه دارد.

بامداد روز چهارشنبه، ۳۰ نوامبر، به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش شد که در پی ورود گروهی از تظاهرکنندگان معترض به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و نگرانی در مورد امنیت کارکنان سفارتخانه بریتانیا در ایران، کارمندان این سفارتخانه از ایران خارج می شوند.

در گزارش های اولیه در این مورد آمده بود که این تصمیم شامل تمامی کارمندان سفارتخانه می شود اما گزارش های بعدی از خروج شماری از کارمندان سفارت حکایت دارد.

سخنگوی وزارت خارجه گفته است کهبا توجه به حوادث روز سه شنبه و به منظور حفظ امنیت کارکنان سفارت بریتانیا در تهران، برخی از آنان تهران را ترک می کنند.

وی با اشاره به واکنش مقامات ارشد دولت بریتانیا به واقعه حمله به سفارت این کشور در تهران، افزوده است: صدراعظم و وزیر خارجه تصریح کرده اند که تضمین امنیت کارکنان سفارتخانه و اعضای خانواده آنان اولویت اصلی در حال حاضر است.

روز سه شنبه، گروهی از تظاهرکنندگان که رسانه های داخلی ایران آنان را دانشجویان دانشگاه های تهران و دانشجویان بسیجی توصیف می کردند، به منظور اعتراض به سیاست بریتانیا در قبال حکومت ایران و حمایت از مصوبه مجلس راجع به کاهش رابطه با بریتانیا در برابر محل های سفارت این کشور در تهران تجمع کردند.

ساعاتی بعد گزارش شد که گروهی از معترضان وارد محل های سفارتخانه در مرکز تهران و قلهک، در شمال این شهر شده اند و به تخریب اموال مبادرت کرده اند. (بی بی سی)