صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: گرسنگی یك میلیون كودك را در آفریقا تهدید می كند

سازمان ملل: گرسنگی یك میلیون كودك را در آفریقا تهدید می كند

صندوق سازمان ملل در امور كودكان (یونیسف) روز جمعه اعلام كرد بیش از یك میلیون كودك در 'ساحل' منطقه ای وسیع در آفریقا در سال 2012 با خطر جدی گرسنگی مواجهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنوا، 'دیوید گریسلی' مدیر بخش كشورهای غربی و مركزی آفریقا در یونیسف گفت: براساس برآوردهای انجام شده در سال 2012 بیش از یك میلیون كودك در هشت كشور آفریقایی در منطقه ای موسوم به 'ساحل آفریقا' با خطر جدی گرسنگی مواجه خواهند بود.

وی تصریح كرد: تعداد كسانی كه با خطر گرسنگی مواجهند بسیار زیاد است و این مساله یك مشكل جدی تلقی می شود.

گریسلی افزود: هم اكنون در همین منطقه حدود نیم میلیون كودك با مشكل گرسنگی و سوء تغذیه روبرو هستند كه انتظار می رود در سال 2012 این میزان به دو برابر افزایش یابد.وی افزود: نیجر، چاد، بوركینا فاسو، سنگال، موریتنانیا، مالی، و شمال كامرون از جمله كشورهای آفریقایی هستند كه با چنین مشكلی مواجهند.