صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سوریه توافقنامه اعزام ناظران اتحادیه عرب را امضا کرد

سوریه توافقنامه اعزام ناظران اتحادیه عرب را امضا کرد

فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه توافقنامه ای را با اتحادیه عرب به امضا رسانده که براساس آن، دولت سوریه به ناظران اعزامی این اتحادیه اجازه می دهد برای نظارت بر توقف خشونت با معترضان، در این کشور مستقر شوند.

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در بیانیه ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد گفت که این توافقنامه پس از آن امضا شد که اتحادیه عرب اصلاحات درخواستی دولت او در طرح اولیه پیشنهادی اتحادیه را پذیرفت.

هنوز مشخص نیست که آیا سوریه با اعزام تمامی ناظران مورد نظر اتحادیه عرب موافقت کرده و یا اینکه تنها اعزام شماری از آنان را مورد قبول قرار داده است. پیشنهاد اولیه اتحادیه عرب شامل اعزام حدود پانصد ناظر به سوریه بوده است.

اموریت این ناظران حصول اطمینان از اجرای خواست های اتحادیه عرب شامل توقف عملیات واحدهای ارتش سوریه علیه معترضان، خروج نظامیان از مناطق شهری و امکان برگزاری تظاهرات اعتراضی مسالمت آمیز است.

پیشتر، دولت سوریه پذیرش پیشنهاد اتحادیه عرب را به تغییراتی در این پیشنهاد، از جمله کاهش تعداد ناظران، عدم دخالت آنان در امور حاکمیتی و موضعگیری اتحادیه علیه شورشیان مسلح مخالف دولت مشروط کرده بود.

با گذشت چند هفته از ارائه پیشنهاد اتحادیه عرب و انقضای چندین ضرب الاجل به دولت سوریه برای قبول این پیشنهاد، مقامات اتحادیه گفته بودند در نظر دارند خواستار بررسی وضعیت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل شوند.

به گفته ناظران، در صورت حمایت اتحادیه عرب از صدور قطعنامه شدید اللحن شورای امنیت علیه سوریه، این احتمال وجود دارد که روسیه و چین نیز از چنین قطعنامه ای حمایت کنند.

تا کنون این دو کشور، که دارای روابط نزدیکی با حکومت سوریه هستند، با تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه مخالفت کرده و گفته اند که چنین قطعنامه ای می تواند زمینه ساز مداخله نظامی در آن کشور شود.