صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سالروز ترور بي‌نظير بوتو، بانوي آهنين پاكستان

سالروز ترور بي‌نظير بوتو، بانوي آهنين پاكستان

آصف علی زرداری، رييس جمهوری پاکستان، چهارمين سالگرد ترور همسر خود، بی نظير بوتو، را گرامی داشت. بی نظير بوتو، رهبر پيشين حزب مردم پاکستان و صدراعظم فقيد پاکستان، در روز ۲۷ دسمبر ۲۰۰۷ پس از يک سخنرانی سياسی در شهر راولپندی پاکستان، در يک عمليات تروريستی به قتل رسيد.

آصف علی زرداری در چهارمين سالروز ترور همسر خود در کنار مزار و در محل زادگاه او، قريه خدابخش، ياد او را گرامی داشت. بی نظير بوتو، نخستين فرزند ذوالفقار علی بوتو، صدراعظم فقيد پاکستان، در سال ۱۹۵۳ در شهر کراچی به دنيا آمد.

در سال ۱۹۸۸ در ۳۵ سالگی، به عنوان نخستين زن در تاريخ کشور عمدتاً مسلمان پاکستان، به مقام صدراعظمی دست يافت. در ديدگاه خانم بوتو، مفهوم دموکراسی غربی با مفاهيم شخصی در هم آميخته بود. اعتقاد داشت تنها او قادر به برقراری چنين دموکراسی خاص است.

بی نظير بوتو به جايگاه سياسی خود در بين اقشار متوسط و کم درآمد پاکستان، واقف بود. وی در دوران صدراعظمی اش، مسئله گرسنگی و پوشش خدمات درمانی را در رأس الويتهای خود قرار داد. مناطق روستايی پاکستان در دوران صدراعظمی او صاحب برق شدند و به مدد خدمات او در سراسر پاکستان مدارس و نهادهای آموزشی زيادی احداث شد.