صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل در پایتخت کوریای شمالی برگزار شد

مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل در پایتخت کوریای شمالی برگزار شد

روز چهارشنبه، ۲۸ دسمبر، تلویزیون دولتی کوریای شمالی مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل، دبیرکل حزب کارگران کوریای شمالی و رئیس کمیسیون دفاع ملی حکومت کمونیستی این کشور را پخش کرد که در آن، تصاویر تابوت حامل جسد رهبر سابق کوریای شمالی نشان داده می شد که با تشریفات مفصل و در احاطه چندین موتر حامل گارد تشریفات زیر بارش برف از خیابان های پیونگ یانگ، پایتخت، عبور می کند.

در این گزارش تلویزیونی، تصاویر متعددی از هزاران تن از شهروندان این کشور، از جمله نظامیان زن و مرد و افرادی که ظاهرا کارمندان دولت بودند هم پخش شد که در عزای رهبر فقید خود به شدت می گریستند و بی تابی می کردند.

از زمان اعلام درگذشت کیم جونگ ایل در یازده روز پیش، تصاویر گریان مقامات دولتی و شهروندان کوریای شمالی به نشانه اندوه عمیق مردم این کشور به طور مکرر از تلویزیون دولتی کوریای شمالی پخش شده و از این طریق، در رسانه های همگانی جهان انعکاس یافته است.

گزارش تلویزیونی تشییع جنازه کیم جونگ ایل حاکی از برنامه ریزی بسیار دقیق و مفصل این مراسم بود.

در آغاز این گزارش تلویزیونی، تابوت کیم جونگ ایل، پوشیده در پرچم حزب کارکران کوریای، تنها تشکل مجاز سیاسی در کوریای شمالی، نشان داده شد که حرکت خود را از کاخ یادبو کومسوسان که در روزهای اخیر برای ادای احترام عمومی در آن به امانت گذاشته شده بود آغاز می کند.

کیم جونگ اون، پسر و جانشین رهبر سابق، در لباس سیاه، و بدون دستکش و کلاه مسارفتی را در کنار موتری که تابوت روی سقف آن قرار داشت حرکت کرد در حالیکه شمار دیگری از مقامات ارشد نظامی و غیرنظامی کوریای شمالی نیز موتر را همراهی می کردند.

در ادامه گزارش، ستون موترهای همراه تابوت نشان داده شد که پیشاپیش آن، یک موتر با تصویری عظیم از کیم جونگ ایل در حرکت بود و تعدادی موتر حامل دهها عضو گارد تشریفات نظامی نیز موتر حامل تابوت را اسکورت می کردند.

مراسم تشییع جنازه در زیر بارش برف در پیونگ یانگ برگزار می شد و در طول گزارش، بارها تصاویر جمعیت انبوه سوگواران در دو سوی خیابان پخش شد که به شدت بی تابی می کردند.
(بی بی سی)