صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شهروند آمریکایی ایرانی تبار را به اعدام محکوم شد

شهروند آمریکایی ایرانی تبار را به اعدام محکوم شد

دادگاه انقلاب اسلامی در ایران امیر حکمتی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، را به اعدام محکوم کرده است. روز دوشنبه۹ جنوری، خبرگزاری های داخلی گزارش کردند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی، پس از رسیدگی به پرونده اتهامی امیر میرزایی حکمتی، او را در رابطه با اتهام همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان جاسوسی آمریکا و همچنین تلاش برای متهم سازی ایران در تروریسم، محارب و مفسد فی الارض تشخیص داده و برای او حکم اعدام صادر کرده است.

اتهامات محاربه با خدا و افساد فی الارض پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ مورد استفاده محاکم قضایی جمهوری اسلامی به خصوص دادگاه انقلاب بوده و به صدور احکام اعدام منجر شده است.

در کیفرخواستی که نماینده سارنوال با استناد به گزارش های مدیرکل حقوقی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات و اقاریر خود متهم در جلسه دادگاه قرائت کرد، امیر حکمتی به همکاری با آمریکا و سازمان سیا علیه جمهوری اسلامی متهم شده است.

براساس گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، متهم پرونده در برابر سئوالات قاضی از خود دفاع کرد و ضمن اقرار به انگیزه خود برای نفوذ در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به سازمان جاسوسی سیا، اظهار داشت که در این ماموریت، فریب سازمان جاسوسی آمریکا را خوردم.

در این جلسه، متهم پرونده گفت که هر چند با ماموریت نفوذ در سیستم اطلاعاتی ایران و تبدیل شدن به یک منبع خبری برای سیا وارد ایران شده بودم، اما شخصا قصد ضربه زدن به ایران را نداشتم، چراکه قصدم این بود که در ایران زندگی کنم و به آمریکا برنگردم.

روز ۱۸ دسمبر سال جاری، تلویزیون دولتی ایران برنامه ای را با عنوان اعترافات جاسوس آمریکا پخش کرد که در آن، امیر حکمتی به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی آمریکا اعتراف کرده بود.

در پی پخش این اعترافات، روز ۲۷ دسمبر خبرگزاری فارس گزارشی از برگزاری جلسه محاکمه آقای حکمتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی انتشار داد و نوشت که سارنوال دادگاه برای متهم تقاضای اشد مجازات کرده است.

براساس این گزارش، متهم اعتراف کرد که قبل از سفر به ایران، به مدت دو ماه در پایگاه بگرام متعلق به نیروهای آمریکایی در افغانستان در زمینه های اطلاعاتی فعالیت داشت و سپس وارد ایران شد. (بی بی سی)