صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا از کاهش اعتبار مالی کشورهای حوزه یورو انتقاد کرد

اتحادیه اروپا از کاهش اعتبار مالی کشورهای حوزه یورو انتقاد کرد

اولی رن، کمیسراروپا در امور پولی، از تصمیم سازمان اعتبار سنجی استاندارد اند پورز مبنی بر کاهش رتبه اعتباری نه کشور حوزه یورو از جمله فرانسه انتقاد کرده است.
آقای رن اقدام این سازمان را متناقض با سیاست های قاطعی دانست که کشورهای حوزه یورو برای مقابله با بحران بدهی ها اتخاذ کرده اند.

براساس گزارش های دریافتی، تعدادی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا هم از اقدام این سازمان انتقاد کردند.
اما در مقابل سازمان اعتبار سنجی استاندارد اند پورز که مرکز آن در آمریکا است ضمن انتقاد از سیاست کشورهای حوزه یورو در واکنش به بحران فعلی گفته است که سیاست های ریاضت اقتصادی و انضباط مالی به تنهایی برای مقابله با بحران پرداخت بدهی کافی است.

این سازمان روز جمعه ۱۳ جنوری اعلام کرد که رتبه اعتباری کشورهای حوزه یورو را کاهش داده است.
براساس اعلام این سازمان، از رتبه عالی تریپل ای (AAA) فرانسه یک رتبه کاسته شده است.

این گزارش همچنین حکایت از آن دارد که از میزان اعتبار مالی کشورهای ایتالیا، اسپانیا، قبرس، و پرتغال دو رتبه کاسته شده است.
این در حالی است که آلمان همچنان رتبه عالی تریپل ای (AAA) را حفظ کرده است.

از میزان اعتبار مالی کشورهای اتریش، اسلواکیا، اسلوانیا و مالت هم کاسته شده است.

اولی رن، کمیسر اروپا در امورپولی همچنین در واکنش به اقدام سازمان اعتبارسنجی استاندارد اند پورز گفته است از این که این سازمان، سیاست های اتخاذ شده از سوی کشورهای حوزه یورو را کافی نمی داند، متاسف است.

فرانسیس باروین، وزیر امور مالی فرانسه در گفتگویی با کانال دو تلویزیون این کشور گفته است کاهش رتبه اعتبار مالی برای این کشور یک فاجعه نیست. آقای باروین تاکید کرد که فرانسه هنوز از اعتبار مالی برخوردار است.
همزمان با اعلام خبر کاهش رتبه مالی کشورهای حوزه یورو، بازار سهام در اروپا و آمریکا با کاهش روبرو شد. (بی بی سی)