صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تصمیم گیری های بی سابقه در نشست ۸۰۰ نماینده حزب حاکم کوبا

تصمیم گیری های بی سابقه در نشست ۸۰۰ نماینده حزب حاکم کوبا

نشست حزب حاکم کوبا روز شنبه ۲۸ جنوری برگزار می شود. قرار است بیش از هشتصد نماینده این حزب در نشستی که در پشت درهای بسته برگزارمی شود شرکت کنند.

دو موضوعی که انتظار می رود در جریان نشست مورد بررسی قرار بگیرد کاهش زمان دوره ریاست جمهوری در این کشور و افزایش حضور جوانان در کادر رهبری حزب حاکم باشد. رائول کاسترو هشتاد ساله که در حال حاضر رهبری حزب حاکم را برعهده دارد، پیشتر جانشین برادرش فیدل کاسترو شده بود که به مدت ۴۹ سال زمام حکومت را در کوبا در اختیار داشت. رائول کاسترو گفته است که این نشست در تاریخ حزب حاکم کوبا، نشستی بی سابقه است، به این دلیل که قرار است برای اولین بار درباره محدود کردن زمان حکومت رهبران این کشور به دو دوره پنج ساله تصمیم گیری شود.

مقامات حزب حاکم تاکید کرده اند که قصد دارند محدودیت های سنی را برای مقامات رده بالای این حزب ایجاد کنند. هدف از این اقدام فراهم کردن شرایط برای ورود افرادی جوانتر به رده های بالای حزبی است. رائول کاسترو گفته بود که رهبران کوبا در یافتن جانشینانی جوانتر تلاش کافی نکرده اند. او و سایر مقامات دولتی از نظر سنی در شرایطی قرار دارند که ممکن است حفظ دستاوردهای انقلابی را که فیدل کاسترو در سال ۱۹۵۹ پایه گذار آن بود را با مشکل مواجه کند.

گفته می شود رهبران حزب حاکم کوبا در تلاشند تا قبل از آن که بیش از حد سالخورده و ناتوان شوند و یا فوت کنند، جانشینان وفاداری پیدا کنند که بتوانند نگهبان ایده ها و دستاورهای کشوری باشند که یکی از آخرین کشورهای کمونیست جهان محسوب می شود. این نشست در حالی برگزار می شود که کوبا اخیرا اصلاحاتی را در عرصه اقتصادی آغاز کرده است. براساس تغییرات اخیر به مردم کوبا اجازه داده شده در کسب و تجارت محدود فعالیت داشته باشند و همچنین به مردم اجازه خرید و فروش اموال و املاک داده شده است. (بی بی سی)