صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امضای معاهده مالی اروپا در غیاب بریتانیا و جمهوری چک

امضای معاهده مالی اروپا در غیاب بریتانیا و جمهوری چک

رهبران تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا و جمهوری چک معاهده جدیدی را برای افزایش کنترل بر بودجه های اعضای این اتحادیه امضا کرده اند. هدف از این معاهده جلوگیری از افزایش بدهی های بخش عمومی در هفده کشور حوزه یورو – پول واحد اروپایی – است.

معاهده جدید پس از امضا، و برای لازم الاجرا شدن، باید توسط حداقل دوازده کشور عضو حوزه پورو تصویب شود.

دیوید کامرون، صدراعظم بریتانیا، که به همراه رییس جمهور چک تنها رهبر اروپایی است که از امضای این معاهده خودداری کرده، گفته است که پیشنهادهای او در خصوص تسهیل تجارت و کاهش تشریفات اداری نادیده گرفته شده بودند.

اما هرمن ون رامپوی، رییس شورای اروپا می گوید که اتحادیه اروپا به خواسته های بریتانیا مبنی بر تقویت اقتصاد توجه جدی دارد.

آقای ون رامپوی در مراسم امضا معاهده گفته است که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید نسبت به مسئله بدهی ها و کسری های بودجه خود با انضباط بیشتری رفتار کنند تا با بازگشت اعتماد به آینده کشورهای حوزه یورو، رشد اقتصادی حاصل شود.

معاهده جدید مالی اتحادیه اروپا اکنون باید برای تصویب نهایی به مجالس کشورهای عضو سپرده شود، به جز در کشور ایرلند که معاهده را به آراء عمومی خواهد سپرد.

با این که تنها لازم است که دوازده کشور از هفده کشور عضو حوزه یورو معاهده را برای لازم الاجرا شدن تصویب کنند، هر کشوری که از تصویب آن سر باز زند، در آینده نخواهد توانست از وام‌های اقتصادی اروپایی برخوردار شود. (بی بی سی)