صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هشدار اوباما به رهبران ایران: برای توسل به زور درنگ نخواهم کرد

هشدار اوباما به رهبران ایران: برای توسل به زور درنگ نخواهم کرد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران هشدار داد که برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته ای، در مورد توسل به زور تردید نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن سخنانی در اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، آیپک، همچنین گفت که اسرائیل همیشه این حق را دارد که در مورد تدابیر امنیتی خود راسا تصمیم بگیرد. پیشتر شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل در این جلسه گفته بود که ایران برای تمام جهان خطرناک است.

آقای اوباما در سخنان خود گفت: در چند هفته گذشته لفاظی در مورد جنگ تنها قیمت نفت را بالا برده و فقط به سود دولت ایران تمام شده است، زیرا آنها برای تامین بودجه برنامه اتمی خود به درآمد نفت متکی هستند.

او با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت اسرائیل، آمریکا و صلح و امنیت جهان، گفت: حالا وقت این رجز خوانی ها نیست.

آقای اوباما با تاکید بر اینکه باید فرصت داد تا فشارهایی که علیه حکومت ایران اعمال می شود اثر کند، از اسرائیل خواست که فرصت بیشتری بدهد تا تحریم ها به انزوای بیشتر ایران منجرشود.