صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت خارجه چین: ادامه رفتارهای تحریک آمیز جاپان با واکنش قاطعانه چین روبرو می شود

وزارت خارجه چین:  ادامه رفتارهای تحریک آمیز جاپان با واکنش قاطعانه چین روبرو می شود

به گزارش راديو بين المللي چين، هوا چون اينگ سخنگوي وزارت امور خارجه چين روز 13 جنوري در بيجينگ اعلام کرد جزيره ديائو يو خاک چين است و در صورتي که جاپان اقدامات تحريک آميز در مساله جزيره ديائو يو را ادامه دهد، چين به طور قاطعانه پاسخ داده و جاپان بايد مسئوليت نتايج ناشي از آن را بر عهده بگيرد.

بنابر گزارش ها، بخش علوم وزارت فرهنگي جاپان در اقدامي قصد دارد در کتاب هاي درسي سيکل اول و دوم سطح متوسطه درس «جزيره ديائو يو سرزمين اصلي جاپان است» را اضافه کند.

سخنگوي وزارت امور خارجه چين در اين باره در نشست خبري هفتگي تصريح کرد: « جزيره ديائو يو سرزمين اصلي چين است. تصاحب جزيره از سوي جاپان در تاريخ به طور واضح نشان داده شده است. حقيقت رفتارها و موضع اشتباه جاپان در مساله جزيره ديائو يو، همانند انکار دستاوردهاي جنگ جهاني ضد فاشيستي بوده و  نظم بين المللي پس از جنگ و اصول منشور سازمان ملل را به چالش مي کشد.»

اين مقام چيني اشاره کرد: با وجود آن که جاپان به عمد و با استفاده از روش هاي گوناگون، موضع اشتباه خود را تبليغ مي کند اما حقيقت تعلق جزيره ديائو يو به سرزمين چين را تغيير نمي دهد. عزم و اراده چين براي حفاظت از تماميت ارضي خود بسيار محکم است.

سخنگوي وزارت امور خارجه چين در ادامه افزود: تاريخ فراموش نشدني است. تمايل برخي از مقامات جاپاني به انکار تاريخ، موجب فرار از محکمه تاريخ نمي شود. چين دوباره از جاپان مي خواهد با نگاهي درست به تاريخ، اشتباه خود را اصلاح کند.(راديو چين)