صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۹ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تقاضای ملل متحد برای مهار کردن بحران های بشری 2014

تقاضای ملل متحد برای مهار کردن بحران های بشری 2014

والري آموس، رئيس کمک هاي بشردوستانه ملل متحد از بحران هاي جهاني بي سابقه در سال 2014 هشدار داد. او خواهان افزايش حمايت براي ميليون ها انسان بيجا شده توسط جنگ ها و فاجعه هاي طبيعي شد.

والري آموس روز پنج شنبه ( 12 جدي/ 2 جنوري) هشدار داد که ميليون ها انسان در آغاز سال 2014 با مشقت هاي شديدي چه در اثر بيجاشدن داخلي و چه در اثر مهاجرت ها مواجه بوده اند.

آموس به خبرنگاران در نيويارک گفت: «سال 2013 يک آزمايش واقعي سيستم کمک هاي بشري جهاني بود، و دليلي وجود ندارد که سال 2014 با آن تفاوتي داشته باشد».

خانم آموس گفت که سه سال جنگ در سوريه و توفان اخير در فيليپين مليون ها انسان را در حالت نيازمندي شديدي براي حمايت قرار داده است. او علاوه نمود که اشتعال جنگ اخيراً در سودان جنوبي و جمهوري افريقاي مرکزي ساحه فعاليت سازمان ملل متحد را براي کمک رساني در سال آينده توسعه داده است.آموس ضمن تقاضا از پول دهندگان بين المللي جهت کمک هاي اضافي در سرتاسر سال 2014 گفت که «روشن است که به ملل متحد و شرکايش بيش از هر وقت ديگر ضرورت است» تا به آسيب ديدگان امداد نمايد.او علاوه نمود: «ظرفيت پاسخگويي دستجمعي جهان و منابع اش در حال رسيدن به مرزهايش مي باشد».

تنها در فيليپين حدود 14 ميليون انسان براي بقاي شان با ظهور توفان هايان در ماه نوامبر به اين کمک ها متکي شده اند.در عين زمان در سوريه نزديک به 100 هزار انسان از شروع جنگ عليه رژيم بشار اسد در ماه مارچ 2011 به اين سو کشته شده اند. ميليون ها انسان ديگر نياز مبرم به غذا، سرپناه و مراقبت صحي دارند. آموس گفت که در سوريه حدود 6.5 ميليون انسان بيجا شده اند و بيش از 2.3 ميليون ديگر به کشورهاي همسايه پناه برده اند.

 او به خبرنگاران گفت که نياز به تمويل «بي سابقه» است: «ما به ضرورت حل سياسي بحران ها تاکيد مي کنيم. هر روزي که مي گذرد اوضاع خراب تر مي گردد».

در اخير ماه گذشته، ملل متحد بزرگترين تقاضاي کمک مالي اش را مطرح کرد و از کشورهاي پول دهنده درخواست 12.9 ميليارد دالر کمک نمود تا ادارات ملل متحد بتوانند کمک هاي انساني را به 25 ميليون انسان نيازمند در 17 کشور جهان برسانند.

با اينهم خانم آموس خاطر نشان نمود که سودان جنوبي نيز به دليل ملحوظات جدي حقوق بشري بر اين ليست افزوده مي شود. بيش از دو هفته مي شود که خشونت هاي قومي بين سربازان حکومتي و حاميان ريک مشار معاون قبلي رئيس جمهور، جريان دارند.

او گفت که سازمان هاي امدادي نياز به کمک نزديک به 194 هزار انسان در سودان جنوبي دارند که از محلات و خانه هاي شان رانده شده اند و بيش از 57 هزار نفر آن ها در ساختمان ماموريت حافظ صلح ملل متحد پناه جسته اند.خانم آموس افزود: «سازمان هاي کمکي نياز دارند تا براي اين جماعات آسيب ديده سرپناه، مراقبت هاي صحي تهيه کنند. خشونت ها در جمهوري افريقاي مرکزي نيز گسترش يافته است که در آنجا به گفته خانم آموس 800 هزار انسان بيجا شده اند، به شمول 500 هزار نفري که در سال 2014 با گرسنگي و قحطي رو به رو اند.دويچه وله)

آموس هشدار داده است که کارمندان موسسات کمکي در عين زمان با عدم امنيت گسترده غذايي مبارزه مي کنند، زيرا در سطح جهاني بيش از 6.3 ميليون انسان دسترسي هميشگي به غذا ندارند. او از کشورهاي مالي و سوماليا نام برد که بي ثباتي سياسي و عدم امنيت 3.2 انسان را نيازمند کمک ها ساخته است.

او از کشور هاي ديگري به شمول افغانستان، ميانمار (برما)، هايتي و جمهوري دموکراتيک کانگو نيز ياد کرد که به کمک هاي بشري نيازمند اند.(دويچه وله)