صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یک نوار صوتی اتهام فساد مالی نتانیاهو را تأیید می کند

 یک نوار صوتی اتهام فساد مالی نتانیاهو را تأیید می کند

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل در ارتباط با ادعاهاي مربوط به فساد مالي و دريافت رشوه، تحت فشار بيشتري قرار گرفته است. يک روزنامه اسرائيلي گزارش کرده که پوليس نواري صوتي در اختيار دارد که اين ادعا را تاييد ميکند.
روزنامه اسرائيلي هاآرتص در گزارشي گفته است که پوليس نواري صوتي در اختيار دارد که در آن آقاي نتانياهو تلفني با يک تاجر درباره موضوعي صحبت مي کند که هر دو طرف از آن سود خواهند برد. از اين تاجر نامي برده نشده است.
آقاي نتانياهو تاکنون دوبار در ارتباط با اتهام فساد مالي تحت بازجويي قرار گرفته است.
نخست وزير اسرائيل پيشتر اين ادعاها را «بيپايه» خوانده بود.
روزنامه اسرائيلي هاآرتص پيشتر گزارش کرده بود که آقاي نتانياهو دهها هزار شِکِل (واحد پول اسرائيل) از سرمايه داران اسرائيلي و خارجي دريافت کرده است که ميتواند خلاف قانون بوده باشد. بنيامين نتانياهو - 67 ساله - اکنون چهارمين دوره نخست وزيرياش را ميگذارند. (بي بي سي)