صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: امریکا حاضر است یک جانبه در مورد کوریای شمالی اقدام کند

ترامپ: امریکا حاضر است یک جانبه  در مورد کوریای شمالی اقدام کند

دونالد ترامپ گفته است هرگاه چين براي پايان دادن به خطر هسته ئي و راکتي کورياي شمالي همکاري نکند، ايالات متحدامريکا به تنهائي اقدام مي کند. قرار است در اخير اين هفته ترامپ با رئيس جمهور چين ملاقات کند.
رئيس جمهور ايالات متحد امريکا در مصاحبه اي با روزنامه «فايننشل تايمز» در اين مورد هشدار داد، اما در مورد برنامه خاصش چيزي نگفت که ايالات متحد امريکا چگونه بلند پروازي هاي کورياي شمالي را به چالش خواهد کشيد.
ترامپ به مصاحبه کنندگانش گفت او با انتخاب آگاهانه اي ميزان اطلاعات ارائه شده در مورد مسائل استراتژيک را محدود مي گرداند: «هرگاه چين مسأله کورياي شمالي را حل نکند، ما اين کار را مي کنيم. اين همه آن چيزي است که من به شما مي گويم.»
او گفت که موضوع کورياي شمالي را در پنجشنبه و جمعه هنگامي که براي نخستين بار با شي جين پنگ در عمارت مار- ئه- لاگو، (ملکيت ترامپ در فلوريدا) ملاقات نمايد، مطرح مي نمايد. ترامپ گفت: «چين يا تصميم مي گيرد که کمک کند و يا اينکه کمک نمي کند. هرگاه آن ها کمک کنند براي چين بسيار خوب خواهد بود، و هرگاه نکنند براي هيچ کسي خوب نخواهد بود.» افراد منصوب شده توسط اداره ترامپ در سياست خارجي اظهاراتي نموده اند که موضع او را در قبال چين بيان مي دارد. (دويچه وله)