صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی یک راکت میان بُرد را به بحیره جاپان شلیک کرد

 کوریای شمالی یک راکت میان بُرد را به بحیره جاپان شلیک کرد

کورياي شمالي يک روز پيش از ملاقات دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحد آمريکا و شي جن پنگ رئيس جمهور چين يک راکت بالستيک را آزمايش کرد. کورياي جنوبي گفته است که اين راکت بعد از طي 60 کيلومتر به بحيره جاپان رسيده است.
صبح روز چهارشنبه کورياي جنوبي مدعي شده است که کورياي شمالي يک راکت بالستيک را به بحيره جاپان شليک کرده است.
لوي درستيز کورياي جنوبي در اعلاميه اي گفته است  که اين راکت از شهر ساحلي شرقي سينپو صبح چهارشنبه پرتاب شده و حدود 60 کيلومتر را پيموده است.
وزارت دفاع کورياي جنوبي گفته است « به ساعت 6.42 به وقت محلي کورياي شمالي راکت بالستيکي را از منطقه سينپو به بحيره جاپان شليک کرده است.»
در اين اعلاميه گفته شده است که کورياي جنوبي و ايالات متحد آمريکا طريق پرواز اين راکت را تحليل مي کنند تا نوعيت آن را تعيين نمايند.
اعلاميه مي گويد:« اردو نظارت نزديک از حرکات تحريک آميز کورياي شمالي به عمل آورده و حالت دفاعي بلندش را ادامه مي دهد.»
اردوي ايالات متحد آمريکا گفته است که اين راکت از يک تاسيسات زميني در نزديکي سينپو پرتاب شده است. در گزارش گفته شده است که برداشت هاي اوليه حاکي از آنست که اين راکت از نوع «کي ان -15» و ميان بُرد بالستيک بوده است.
در اعلاميه گفته شده است که « «نوراد» يا فرماندهي دفاعي قلمرو فضائي آمريکاي شمالي  معلوم نموده است که پرتاب اين راکت از کورياي شمالي خطري براي آمريکاي شمالي ندارد.»
چنانکه گزارش شده است، نام «کي ان- 15» بيانگر استفاده از مواد سوخت سخت در اين راکت است که  به دليل کوتاه بودن زمان تدارک براي پرتاب آن، تعقيب نمودنش دشوار تر مي باشد. (دويچه وله)