صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا بیش از ۶۰ راکت بر میدان هوایی ارتش سوریه شلیک کرد

آمریکا بیش از ۶۰  راکت بر  میدان هوایی ارتش سوریه شلیک کرد

ايالات متحده آمريکا يک ميدان هوايي ارتش رژيم سوريه را هدف حمله موشکي قرار داد. آمريکا گفته که اين حمله در انتقام از حمله احتمالي با گاز سمي در سوريه صورت گرفت که 86 تن را به شمول کودکان کشت.
از قرار معلوم شماري در اين حمله کشته و زخمي شده اند. روسيه اين حملة آمريکا را به عنوان تجاوز به يک کشور مستقل تقبيح کرد.
چند روز پس از يک حملة احتمالي با گاز سمي در سوريه، اردوي ايالات متحدة آمريکا يک ميدان هوايي نظامي رژيم بشار اسد را هدف ده ها راکت قرار داد.
دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا گفت که اين حملة هوايي به دستور وي صورت گرفته است.
اين اولين بار است که ايالات متحده آمريکا بر قطعات حکومت سوريه حمله مستقيم کرده است. اردوي آمريکا تا حال بر مبارزه عليه مليشه هاي جهادگراي «دولت اسلامي» يا داعش تمرکز داشت.
راکت ها از کشتي هاي جنگي آمريکايي از شرق بحيرة مديترانه پرتاب شده اند.
ساعت 3 و 45 دقيقه صبح روز جمعه ميدان هوايي نظامي «شعيرات» هدف شليک 59 راکت از نوع «توماهاک» قرار گرفت.
با اين حمله، هواپيماها، خط «رن وي» يا خط نشست و پرواز و همچنان ذخيره گاه مواد سوخت طياره ها هدف قرار گرفتند. ترامپ گفته است که اين حمله هوايي به منظور دفاع از منافع ملي ايالات متحده آمريکا انجام شده است. به قول وي ميدان هوايي که هدف حمله قرار گرفته، همان پايگاهي است که سهشنبه گذشته حمله با گاز سمي به شهر خان شيخون از آنجا صورت گرفته بود. (دويچه وله)