صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چین خواستار خویشتنداری در مناقشه کوریای شمالی گردید

 چین خواستار خویشتنداری در مناقشه کوریای شمالی گردید

تنش بر سر برنامههاي هستهاي کورياي شمالي در حال تشديد است. در حاليکه کشتيهاي جنگي آمريکايي به سوي اين منطقه در حرکت هستند، چين نيز فعال گرديده است.
پس از ارسال کشتيهاي جنگي ايالات متحده آمريکا به سوي شبه جزيره کوريا، چين از همه طرفهاي مناقشه خواستار خويشتنداري گرديده است. به قول سخنگوي وزارت خارجه چين در پيکينگ، جمهوري خلق چين وضعيت در شبه جزيره کوريا را مشاهده ميکند و «همه جوانب بايد از خود خويشتنداري نشان دهند و کاري انجام ندهند که منجر به تشديد بيشتر وضعيت گردد».
کورياي شمالي با وجود اعمال تحريم هاي گسترده توسط جامعه بين المللي، برنامه سلاح هاي هسته اي خود را پيش مي برد. از سال 2006 به اين طرف، اين کشور کمونيستي در مجموع پنج آزمايش هسته اي انجام داده است. از جمله دو آزمايش در سال گذشته ميلادي انجام شدند. کارشناسان بر اساس تصاوير ماهواره اي حدس مي زنند که در حال حاضر، براي آزمايش ششم آمادگي گرفته مي شود. يک صد و پنجمين سالگرد کيم ايل سونگ، بنيانگذار دولت کورياي شمالي روز شنبه، ميتواند مناسبتي براي اين آزمايش باشد.
رهبري پيونگ يانگ روي راکتهاي دوربرد با کلاهکهاي هستهاي که ميتواند تا داخل ايالات متحده آمريکا خود را برسانند، نيز کار ميکند. به گفته مقامات استخباراتي ايالات متحده آمريکا، پيونگ يانگ مي تواند چنين کلاهک هستهاي را در کمتر از دو سال انکشاف دهد. (دويچه وله)