صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نزدیک به صد پناهجو در سواحل لیبیا ناپدید شده اند

نزدیک به صد پناهجو در سواحل لیبیا ناپدید شده اند

يک قايق ديگر در نزديکي سواحل ليبيا در آب غرق شده است. گفته مي شود که اين قايق دست کم 97 پناهجو را حمل مي کرده که احتمالآ همه شان جان باخته باشند. گارد ساحلي ليبيا از واژگون شدن يک قايق در ده کيلومتري طرابلس پايتخت ليبيا خبر داده است. يک سخنگوي اين نيروها، با استناد به معلومات ارائه شده از سوي نجات يافتگان گفته است که در نتيجه واژگون شدن اين قايق 97 سرنشين آن ناپديده شده که «احتمالآ جان باخته باشند».
گفته مي شود که از اين سانحه 23 تن جان به سلامت برده اند. در ميان ناپديد شدگان 15زن و 5 کودک نيز شامل مي باشد. جنرال ايوب قاسم عضو گارد ساحلي ليبيا گفته است که 23مرد که اتباع کشورهاي مختلف افريقايي مي باشند، از بحيره مديترانه توسط نيروهاي آنان نجات داده شده اند. به گفته قاسم نجات يافتگان با چسپيدن به يک جسم روآبي توانسته بودند که تا لحظه نجات به روي سطح آب قرار بگيرند. به بيان کساني که از اين حادثه جان سالم بدر برده اند، تمام بدنه قايق از بين رفته بود. تصوير بردار آژانس خبري فرانسه گزارش داده است که نجات يافتگان در بندر طرابلس تحت مراقبت صحي و تامين مواد غذايي قرار گرفته اند. قرار است اين افراد به يکي از مراکزي که سرگرم مبارزه با مهاجرت هاي غيرقانوني است، انتقال داده شوند. (دويچه وله)