صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاپ فرانسیس پای اعضای سابق مافیا را شست

پاپ فرانسیس  پای اعضای سابق مافیا را شست

رهبر کاتوليکهاي جهان هر ساله به مناسبت عيد پاک پاي افراد مجرم يا معلول را شستشو ميدهد. امسال او پاي 12 زنداني عضو سابق مافيا را شست با اين اميد که آنها به اين جنايات سازمانيافته پشت کنند.
پاپ فرانسيس رهبر کاتوليکهاي جهان مجرمين عضو مافيا را براي شستشوي پا در مراسم امسال عيد پاک انتخاب کرد. به گفته واتيکان شستشو در جريان بازديد خصوصي پاپ از زنداني در شهر کوچک پاليانو در روز پنجشنبه و بدون حضور عکاسان انجام شد.
در زندان شهر بندري پاليانو که در 60 کيلومتري جنوب رم قرار دارد، اعضاي سابق مافيا نگهداري ميشوند که حبس طولانيمدت آنها به علت همکاري با قوه قضاييه، کاهش يافته است.
به گزارش واتيکان پاپ در بازديد خود از زندان پاليانو، پاي 12 زنداني را که به جرم عضويت در مافيا زنداني هستند شستشو داد. يکي از اين 12 نفر مسلمان بوده که به مسيحيت گرويده است. سه نفرشان نيز زن بودند. چهار تن از اين زندانيان نيز در برگزاري اين مراسم به پاپ کمک کردند.
پاپ فرانسيس در سالهاي اخير بارها اعضاي مافياي ايتاليا را فراخوانده است که راه و روش زندگي را تغيير دهند. در مصاحبهاي که روز پنجشنبه در روزنامه ايتاليايي «لا رپوبليکا» منتشر شد، پاپ گفت: «من بار ديگر تکرار ميکنم همه حق دارند که اشتباه کنند. هر فردي بهنحوي دچار خطا شده است.» او در عينحال گفت که متاسفانه اعتماد و حسننيت کمي نسبت به «بازگشت دوباره به جامعه» نشان داده شده است. (دويچه وله)