صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بریتانیا و فرانسه: اسد بدون مجازات نخواهد ماند

 بریتانیا و فرانسه: اسد بدون مجازات نخواهد ماند

وزيران خارجه بريتانيا و فرانسه در يک موضعگيري مشترک اعلام کردند که بشار اسد، رئيس جمهور سوريه از پيامدهاي استفاده احتمالي از سلاح کيمياوي در امان نخواهد ماند و مجازات خواهد شد. بوريس جانسون و ژان مارک ايرو، وزيران امور خارجه بريتانيا و فرانسه در يادداشت مشترکي که روز شنبه  در روزنامه بريتانيايي «گاردين» منتشر شد، بشار اسد، رئيس جمهور سوريه را تهديد کردند که از پيامدهاي بهکارگيري سلاح کيمياوي عليه مردم کشورش در امان نخواهد ماند.
هر دو وزير خارجه گفتهاند ترديد ندارند که دولت بشار اسد براي حمله کيمياوي روز 4 اپريل در خان شيخون در حومه ادلب مسئول است. در اين حمله حدود 90 نفر کشته و بيش از 500 نفر زخمي شدند. گفته شده که بسياري از قربانيان در اثر تماس با گاز عصبي و سمي سارين و اختلال در دستگاه تنفسي جان خود را از دست دادهاند. در يادداشت وزيران خارجه بريتانيا و فرانسه آمده است: «دانشمندان بريتانيايي نمونههاي قربانيان حمله را بررسي کردند. اين بررسيها استفاده از گاز عصبي سارين و يا مادهاي مشابه آن را تاييد ميکنند.» (دويچه وله)