صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امنیت ملی امریکا احتمالا انتقالات پولی جهان را نظارت می کند

امنیت ملی امریکا احتمالا انتقالات پولی جهان را نظارت می کند

سازمان استخباراتي «ان اس اي» ايالات متحده امريکا احتمالا به سيستم بين المللي انتقالات پولي «سويفت» دسترسي داشته و روند انتقال پول از بانک هاي زيادي را در شرق ميانه تحت نظارت دارد.   اين اطلاعات در پي آن به بيرون درز کرده که گروه هکرهاي ناشناخته سايه شکن يا «شادو بروکر» اسناد زيادي را روز جمعه به نشر رساندند.
کارشناسان به اين باورند که اين اسناد واقعا از سازمان استخباراتي «ان اس اي» امريکا به دست آمده است. آنها مي گويند که اين اسناد را يک ائتلاف هکرهاي مخفي به نام «اکواشن گروپ» از آرشيف سازمان استخباراتي امنيت ملي امريکا دزديده است.
اين اسناد مي رسانند که سازمان استخبارات امريکا دسترسي آزاد به اطلاعات دو دفتر ارائه کننده خدمات پولي «سويفت» و «ايست نتس» داشته که نظارت بر انتقالات پولي از طريق سويفت و حتي ديگر انستيتوت هاي مالي را در شرق ميانه فراهم ساخته است. با چنين امکان دسترسي فوق العاده اي، سازمان استخباراتي «ان اس اي» امريکا انتقالات پولي را در سازمان هاي مالي در کشورهاي کويت، دبي، بحرين، اردن، يمن و قطر زير ذره بين داشته است. خدمات انتقال پول «ايست نتس» در صفحه اينترنتي اش اين گزارش را در توضيحنامه اي رد کرده و نوشته: «گزارش ها در اين زمينه کاملا غلط است». در ادامه آمده است که اطلاعات مشتريان ايست نتس «به هيچ وجه» متاثر نشده است. (دويچه وله)