صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون ترامپ: دوران صبر استراتژیک آمریکا درمقابل کوریای شمالی پایان گرفته است

معاون ترامپ: دوران صبر استراتژیک آمریکا درمقابل کوریای شمالی پایان گرفته است

با همکاري چين درحال بررسي گزينههاي مقابله با کورياي شمالي هستند. جنرال مک مستر به شبکه خبري اي بي سي گفته است آمريکا و چين درباره لزوم تغيير وضعيت فعلي همنظرند.
اظهارات آقاي مک مستر يک روز پس از شليک ناموفق يک موشک در مراسم صد و پنجمين سالگرد تولد اولين رهبر اين کشور منتشر شده است.
دونالد ترامپ رييس جمهوري آمريکا هم پيش تر گفته بود چين با آمريکا در اين زمينه همکاري ميکند.
آقاي مک مستر افزود دراين زمينه اجماع بينالمللي وجود دارد و چين را نيز شامل ميشود. رهبري چين ميداند که وضعيت فعلي نبايد ادامه پيدا کند.