صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ دستور اصلاح برنامه ویزا برای نیروی کار ماهر را صادر کرد

ترامپ دستور اصلاح برنامه ویزا برای نیروی کار ماهر را صادر کرد

دونالد ترامپ با شعار «جنس آمريکايي بخريد، آمريکايي استخدام کنيد»، از شرکتهاي آمريکايي خواسته است اول آمريکاييها را استخدام کنند. او خواستار اصلاح برنامه ويزا براي نيروي کار ماهر خارجي شده است.
يکي از شعارهاي اصلي دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا در انتخابات پيشين اين کشور ايجاد شغل براي آمريکاييها بود. او روز سهشنبه با صدور فرماني به منظور «اصلاح برنامه ويزا براي نيروي کار ماهر» گفت که ميخواهد به اين شعار عمل کند. ترامپ اين فرمان را در جريان بازديد از يک کارخانه توليد ابزار و تجهيزات در شهر کنوشا در ايالت ويسکانسن امضا کرد.
به گفته ترامپ در گذشته مواردي از «سوءاستفاده و تقلب» صورت گرفته است و از اين پس قرار است که صدور ويزاي «اچ-1بي» براي نيروي کار ماهر بر اساس معيارهاي سختگيرانهتري انجام شود. ترامپ خواسته است که اين ويزا تنها به «بهترين»ها داده شود و هيچگاه از آن به منظور جايگزين کردن يک خارجي به جاي يک آمريکايي استفاده نشود.
قرار است وزارتخانههاي مختلف پيشنهادات خود را براي تغيير مقررات ويزاي کار نيروي ماهر ارائه دهند. ويزاي «اچ-1بي» تاکنون يکي از مهمترين ابزارها براي ورود نيروهاي ماهر به آمريکا، بويژه در عرصه تکنولوژيهاي جديد در سيليکون ولي بوده است. اين بخش از سرمايههاي آمريکايي بخش قابل توجهي از نيروي مورد نياز خود را از کارشناسان و دانشمندان خارجي تامين کردهاند. (دويچه وله)