صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ: ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست

ترامپ: ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست

رئيسجمهور آمريکا در سخنان تازهاي ايران را متهم به عدم پايبندي به «روح توافق هسته‌‌اي» کرده است. او همچنين گفت، اين توافق بهدقت بررسي خواهد شد و آمريکا بهزودي ابراز موضع خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا ايران را متهم کرد که به اندازه کافي براي اجراي توافق هستهاي تلاش نميکند.
ترامپ روز پنجشنبه 20 اپريل  در نشست خبري مشترک با پائولو جنتيلوني، نخستوزير ايتاليا در واشنگتن گفت، ايران مطابق «روح توافق هستهاي» عمل نميکند و به آن پايبند نيست. او افزود، اما اين کشور بايد اين کار را بکند.
ترامپ توافق با ايران را «بدترين توافقنامهاي که تا کنون در مورد آن مذاکره شده» خواند. او گفت، توافق اتمي با ايران بهدقت مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت و در آيندهاي نزديک آمريکا موضع خود در مورد آن را اعلام خواهد کرد.
رکس تيلرسون، وزير خارجه آمريکا نيز يک روز پيش از آن در 19 اپريل از توافق اتمي با ايران به شدت انتقاد کرده و گفته بود، اين توافق «دستيابي ايران به سلاح هستهاي را به تعويق مياندازد اما متوقف نميکند.»
پيشتر تيلرسون در نامهاي به رئيس مجلس نمايندگان آمريکا تأييد کرده بود که جمهوري اسلامي تا 18 اپريل به تمام تعهدات خود در چارچوب «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)  عمل کرده است. (دويچه وله)