صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راهپیمایی‌های گسترده در سراسر جهان در حمایت از علم

راهپیمایی‌های گسترده در سراسر جهان در حمایت از علم

هزاران نفر در اقدامي هماهنگ و گسترده در حمايت از علم در اولين «راهپيمايي براي علم» در بيش از 500 شهر در سراسر جهان شرکت کرده اند.
بسياري از شرکت کنندگان در اعتراض به افزايش «تهاجم سياسي به حقايق و شواهد» در اين راهپيماييها شرکت کردهاند.  سازماندهندگان اولين «راهپيمايي براي علم» گفتهاند که هدف از اين اقدام، تاکيد بر اهميت نقش علم در تمامي جنبه هاي زندگي روزانه است.
برگزار کنندگان اين راهپيمايي مي گويند: «اين راهپيماييها گفتگوهايي را در اين مورد ايجاد مي کند که آيا دانشمندان بايد در سياست دخالت کنند يا خير.»
سازماندهندگان عنوان کرده اند که اين راهپيماييها غير حزبي است و عليه دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا يا احزاب و سياستمداران ديگر برپا نشده، اما به نظر مي رسد که سياست هاي دولت آمريکا در ايجاد اين جنبش تاثير داشته است. آقا ترامپ وعده کاهش بودجه سازمان هاي تحقيقاتي آمريکا از جمله انستيتوت ملي سلامت، ناسا، سازمان حفاظت محيط زيست واداره ملي اقيانوسي و جوي اين کشور را داده است.
گفته شده در صورتي که کنگره آمريکا، کاهش بودجه را تصويب کند، حدود يک سوم از نيروي کار اين سازمانها کاسته خواهد شد. (بي بي سي)