صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پادشاه عربستان پسرش را سفیر این کشور در آمریکا کرد

پادشاه عربستان پسرش را سفیر این کشور در آمریکا کرد ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در فرمانی شاهزاده خالد، پسر خود را به عنوان سفیر این کشور در آمریکا منصوب کرده است. شاهزاده خالد، خلبان جنگنده است و در آمریکا تحصیل کرده است. او در حمله به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در سوریه نیز شرکت کرده است. خالد جانشین شاهزاده عبدالله‌ بن فیصل بن ترکی شده که حدود یک سال سفیر عربستان در آمریکا بود.
آمریکا و عربستان سعودی همواره روابط خوبی بایکدیگر داشته‌اند، اما این روابط در دوران باراک اوباما، رئیس جمهورسابق آمریکا، با مشکلاتی روبرو شد.
رهبران عربستان عقیده داشتند که آقای اوباما برای دخالت در سوریه تردید دارد و همچنین در سیاست خارجی خود کمی به سوی رقیب منطقه‌ای سعودی‌ها یعنی ایران متمایل است.
دولت تازه آمریکا سیاست متفاوتی با آقای اوباما در منطقه دارد و از جمله بر آنچه «نقش مخرب» ایران در منطقه خوانده، تاکید کرده است.
ملک سلمان همچنین در فرمان دیگری، مزایا و پاداش خاص کارمندان دولتی را که در سپتمبر سال گذشته میلادی و در چارچوب ریاضت‌های اقتصادی این کشور قطع شده بود، بار دیگر برقرار کرده است. (بی بی سی)