صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از ۱۰۰۰ نفر در عملیات پولیس ترکیه بازداشت شدند

بیش از ۱۰۰۰ نفر در عملیات پولیس ترکیه بازداشت شدند

پوليس ترکيه روز چهارشنبه در عملياتي گسترده که در سراسر اين کشور به اجرا درآمده، بيش 1000 نفر ديگر از مخالفان دولت را دستگير کرده است.
اتهام اين افراد عضويت در «جنبش گولن» و نقش داشتن در کودتاي نافرجام اين کشور در تابستان گذشته بوده است.
علاوه بر اين، پوليس در صدد بازداشت 2200 نفر ديگر هستند در حاليکه مقامات دولتي گفتهاند که هدف از اين عمليات، متلاشي کردن «يک ساختار مخفي» موجود در نيروي پوليس اين کشور است.
دولت ترکيه گفته است نيروهاي وفادار به فتحالله گولن، روحاني مخالف دولت که در آمريکا سکونت دارد، کودتاي سال گذشته را براي سرنگوني رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه سازماندهي کردند.
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهوري ترکيه، کمتر از دو هفته پيش برنده همه پرسي تغييرات قانوني اساسي شد که به افزايش اختيارات قانوني او منجر ميشود.
در اين رفراندوم، حدود 51 درصد رايدهندگان به تغيير مورد نظر آقاي اردوغان در قانون اساسي راي مثبت دادند. (بي بي سي)