صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آمریکا نظامیان خود را به محدوده مرزی سوریه و ترکیه فرستاده است

آمریکا نظامیان خود را به محدوده مرزی سوریه و ترکیه فرستاده است

به گزارش خبرنگار بيبيسي ، ارتش آمريکا نظاميان خود را به محدوده مرزي سوريه و ترکيه فرستاده است. اين منطقه در روزهاي اخير صحنه تبادل آتش ميان نيروهاي نظامي ترکيه و گروههاي مسلح کرد بوده است.
روز جمعه، 29 اپريل، سه موتر زرهي آمريکايي در حال گشتزني در سر حد منطقهاي در نزديکي شهر درباسيه ديده شدند.
نيروهاي يگانهاي مدافع خلق که با نام اختصاري يپگ شناخته ميشود، در اين منطقه فعال هستند. اين گروه کرد عضو ائتلاف تحت رهبري آمريکا براي مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامي (داعش) در شمال سوريه است. اما ترکيه اين گروه را در ارتباط نزديک با گروه پکک ميداند.
اين، اولين باري نيست که آمريکا براي جلوگيري از درگيري بين ترکيه و کردهاي سوريه، نيروهاي خود را به نوار مرزي سوريه با ترکيه ميفرستد. (بي بي سي)