صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای شمالی باز هم یک راکت شلیک کرد

 کوریای شمالی باز هم یک راکت شلیک کرد

موشکي کورياي شمالي هشدار داده بود، شليک اين راکت را «بي احترامي» کورياي شمالي در برابر چين خواند. ترامپ در تويتر نوشت: «کورياي شمالي به خواسته هاي رئيس جمهور محترم چين بي احترامي کرد، هرچند اين آزمايش موشکي ناکام بوده است.» به گفته اردوي ايالات متحده امريکا راکت شليک شده اصلاً از قلمرو کوريايي شمالي بيرون نرفته است. يک سخنگوي فرماندهي نيروهاي امريکايي در اوقيانوس آرام در واشنگتن گفته است که اين راکت هيچ خطري براي امريکاي شمالي ايجاد نکرد. از نوعيت اين راکت تا حال چيزي گفته نشده است.
يوشيده سوگا، سخنگوي حکومت جاپان، پس از يک نشست کابينه امنيتي اين کشور در توکيو گفت که جاپان نيز در برابر اين آزمايش موشکي کورياي شمالي به شدت اعتراض و انتقاد مي کند. (دويچه وله)