صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهادهای غیردولتی فرانسه: فاجعه در راه است رای دهید

نهادهای غیردولتی فرانسه: فاجعه در راه است رای دهید

بيش از 60 نهادغيردولتي فرانسه مردم اين کشور را به مشارکت گسترده در دور نهايي انتخابات که قرار است يکشنبه آينده برگزار شود فراخواندند.
در اطلاعيه مشترک اين انجمنها که در روزنامههاي فرانسوي منعکس شده به رايدهندگان هشدار داده شده «متاسفانه آنچه از آن بيم داشتيم، در حال وقوع است».
انجمنهاي غيردولتي سرشناسي چون ‹اس.او.اس. ريسيزم› و ‹ليگ حقوقبشر فرانسه› از امضاءکنندگان اين بيانيهاند.
در کمتر از هفت روز ديگر رايدهندگان فرانسوي يک بار ديگر بايد براي انداختن راي خود به پاي صندوق بروند و از ميان مارين لوپن، نامزد حزب نشنال فرانت که تمايلات مليگرايانه و ضدمهاجرتي دارد و امانوئل مکرون، نامزد ميانهرو و حامي اتحاديه اروپا، يکي را جايگزين فرانسوآ اولاند کنند.
در بيانيه انجمنهاي غيردولتي فرانسه بدون اشاره به نام نامزدي از مردم خواسته شده براي حمايت از ارزشهاي جهاني و نه گفتن به آنان که طرد ديگران را تبليغ مي کنند، بسيج شوند.
دور نخست انتخابات فرانسه روز يکشنبه هفته گذشته (23 اپريل) برگزار شد و هيچکدام از نامزدها نتوانستند در دور نخست اکثريت آرا را کسب کنند.
از ميان يازده نامزد رياستجمهوري، مارين لوپن و امانوئل مکرون به دور دوم که يکشنبه آينده (7 مي) برگزار خواهد شد راه يافتند. (بي بي سي)