صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پوتین و ترامپ در هامبورگ با یکدیگر دیدار می‌کنند

پوتین و ترامپ در هامبورگ با یکدیگر دیدار می‌کنند

سران کشورهاي آمريکا و روسيه براي نخستين بار در آلمان با يکديگر به گفتوگو مينشينند. گفته ميشود که حل بحران سوريه و چگونگي پايان دادن به جنگ داخلي اين کشور «با هدف برقراري آتشبس» يکي از موضوعهاي مورد مذاکره خواهد بود.
دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريکا و همتاي روسي او، ولاديمير پوتين، قرار است در تابستان سال جاري ميلادي در حاشيهي نشست جهاني گروه 20 در هامبورگ آلمان گفتوگو کنند. بنا به گزارش کاخ کرملين، ترامپ و پوتين در يک مکالمهي تلفني روز چهارشنبه بر سر موضوعهاي مورد مذاکره نيز به توافق رسيدند.
رايزني دربارهي بحران سوريه و ايجاد يک «منطقهي ايمني» از جمله مسائل مورد گفتوگو خواهد بود. بنا به گزارش کاخ سفيد، هر دو رييسجمهور موافق بودند که «رنج و درد مردم سوريه بيش از اندازه به طول انجاميده است».
کرملين مکالمهي تلفني ترامپ و پوتين را «سازنده» و در چارچوب «کارهاي عملي» خواند و کاخ سفيد آن را «بسيار خوب» ارزيابي کرد. گفته ميشود که قرار است سران روسيه و آمريکا به طور پيوسته با هم تماس تلفني داشته باشند. (دويچه وله)