صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفان اسد طرح ایجاد «مناطق امن» را رد کردند

مخالفان اسد طرح ایجاد «مناطق امن» را رد کردند

مخالفان سوري با رد طرح پيشنهادي روسيه براي ايجاد «مناطق امن» در سوريه گفتند، طرحي که ايران در آن ضامن آتشبس شده را نخواهند پذيرفت. سازمان ملل از اين توافق حمايت، و آمريکا درباره آن ابراز ترديد کرد. مخالفان دولت بشار اسد، رئيسجمهور سوريه پنجشنبه توافق بهدست آمده بر سر ايجاد «مناطق امن» در سوريه را رد کرده و آن را تهديدي براي تماميت ارضي اين کشور خواندند.
آنها گفتند، ايران را به عنوان ضامن طرح آتشبس به رسميت نميشناسند.
ترکيه که از شورشيان سوريه حمايت ميکند و ايران که حامي بشار اسد است، پنجشنبه در مذاکرات آستانه قزاقستان بر سر پيشنهاد روسيه مبني بر ايجاد مناطق امن در سوريه به توافق رسيده و آن را امضا کردند.
اين توافق با استقبال سازمان ملل متحد روبرو شد اما آمريکا در مورد آن ابراز ترديد کرد.
اسامه ابوزيد، نماينده مخالفان در نشست آستانه گفت: «ما ميخواهيم سوريه تماميت خود را حفظ کند.» (دويچه وله)