صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ترامپ در استراتژی ضدتروریسم خود خواهان همکاری بیشتر متحدان است

ترامپ در استراتژی ضدتروریسم خود خواهان همکاری بیشتر متحدان است

«ما در جستجوي راه هايي خواهيم بود تا از مداخله نظامي پرهزينه و گسترده به منظور رسيدن به اهداف ضدتروريسم خودداري کنيم و به طور فزاينده از شرکاي خود خواهيم خواست تا در مبارزه با گروه هاي تروريستي مسئوليت متقبل شوند».
با اين همه، استراتژي جديد ضدتروريسم اذعان کرده است که تروريسم «با قطعيت پايان نخواهد يافت».
مايکل انتون، سخنگوي شوراي امنيت ملي کاخ سفيد گفته است: «به عنوان بخشي از يک گرايش کلي، حکومت بررسي تازه ديگر استراتژي هاي امنيت ملي روي دست گرفته است تا استراتژي جديد ضدتروريسم را ايجاد کند. اين استراتژي مهم است چون از سال 2011 تاکنون اين گونه طرح علناْ ايجاد نشده است». (دويچه وله)