صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دردور دوم انتخابات فرانسه مکرون و لوپن به مصاف هم رفتند

دردور دوم انتخابات فرانسه مکرون و لوپن به مصاف هم رفتند

مردم فرانسه ديروز در دور دوم انتخابات رياست جمهوري به پاي صندوقهاي راي رفتند.   در اين دور امانوئل مکرون با گرايش ميانه به مصاف مارين لوپن از جبهه ملي فرانسه با گرايش راست افراطي ميرود. وزارت داخله فرانسه ميزان مشارکت را تا ظهر ديروز به وقت محلي 28.23 درصد اعلام کرده است.  اين اولين بار در تاريخ فرانسه است که هيچ کدام از نامزدهاي مرحله دوم راي گيري متعلق به احزاب عمده نيستند. آقاي مکرون و خانم لوپن در دور اول انتخابات در ميان 11 نامزد در صدر قرار گرفتند و به دور دوم راه يافتند.
مرحله اول انتخابات رياست جمهوري فرانسه، دو هفته پيش (23 اپريل) برگزار شد.  دو نامزد انتخابات رياست جمهوري فرانسه چند روز پيش در يک مناظره داغ تلويزيوني شديدا به يکديگر تاختند.  بخش اعظم مناظره که 160 دقيقه طول کشيد با بحثهاي آتشين همراه بود و هر دو طرف به شخصيت هم پريدند. (بي بي سي)