صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اردوغان: کاش سوریه را نمی‌شناختم

اردوغان: کاش سوریه را نمی‌شناختم

رجب طيب اردوغان با اشاره به بناهاي تاريخي و مقدس در سوريه گفت: کاش سوريه را نميشناختم.
به نقل از خبرگزاري سيانان ترک، رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور ترکيه اعلام کرد: آنچه که در منطقه ما در حال رخ دادن است، اثبات ميکند که نتوانستهايم از سمبلهاي مقدس و ارزشهايمان دفاع کنيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر اتفاقات در سوريه و عراق، کشورهايي که مهمترين آثار و بناهاي اسلامي را در خود جاي دادهاند، قلبمان را تکه پاره ميکند. هر از گاهي ميگويم کاش سوريه را نميشناختم. بعد از آشنايي با اين کشور، اتفاقات کنوني بيشتر رنجم ميدهد.
او اضافه کرد: «تخريب آثار باستاني در سوريه ما را بسيار ناراحت ميکند.»