صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری جدید کوریای جنوبی کار خود را آغاز کرد

رئیس جمهوری جدید کوریای جنوبی کار خود را آغاز کرد

مراسم اداي سوگند رئيس جمهوري جديد کورياي جنوبي برگزار شده و او در نخستين اقدام خود در اين مقام، نخست وزير جديد را انتخاب کرده است.
با اعلام نتيجه رايگيري در انتخابات رياست جمهوري کورياي جنوبي، صبح چهارشنبه مون جا-اين، برنده اين انتخابات، به عنوان نوزدهمين رئيس جمهوري کورياي جنوبي کار خود را آغاز کرد. هيات نظارت بر انتخابات کورياي جنوبي اعلام کرد که آقاي مون با 41.1 درصد آرا بر رقيب اصلي خود از حزب آزادي کورياي جنوبي پيروز شده است. علاوه بر نامزدهاي شش حزب اصلي کورياي جنوبي، نُه نفر ديگر نيز از سوي احزاب و تشکلهاي کوچک به عنوان نامزد انتخاباتي ثبت نام کرده بودند که دو تن از آنان قبل از رايگيري به نفع ساير نامزدها از ادامه رقابت انصراف دادند. اين بيشترين تعداد نامزد در انتخابات رياست جمهوري از زمان استقرار دموکراسي در کورياي جنوبي در اواسط دهه 1980 ميلادي بود.
آقاي مون، که از سوي حزب چپگراي دموکراتيک کورياي در اين انتخابات شرکت داشت، در سال 2012 نيز از نامزدهاي اصلي انتخابات بود اما از پارک گون-هه، نامزد حزب محافظه کار از حزب آزادي کورياي شکست خورد. دوره رياست جمهوري کورياي جنوبي پنج سال است و خانم پارک دوره خود را از اول سال 2013 آغاز کرد اما در ماه مارچ سال جاري، دادگاه قانون اساسي کورياي جنوبي مصوبه قبلي پارلمان در مورد عدم صلاحيت خانم پارک به اتهام سوء استفاده از قدرت و ارتباط با يک پرونده فساد مالي را تاييد کرد و به برکناري او راي داد. (بي بي سي)